بیمه نامه مسئولیت

بیمه نامه های مسئولیت

تعریف مسئولیت:

مسئولیت از نظر حقوقی به استناد ماده ۳۲۸ قانون مدنی ایران اینگونه تعریف می شود “هرکس مالی از غیر را تلف نماید ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را پرداخت نماید و هرکس موجب زیان و یا خسارت به جان و مال اشخاص دیگر شود مسئول جبران آن می باشد.”
همچنین مسئولیت از نظر لغوی به معنی پرسیدن، درخواست کردن و بازخواست کردن می باشد. در واقع می توان مسئولیت را چنین تعریف کرد که هرکسی بایستی پاسخگوی اعمال خود در برابر دیگری باشد.

انواع مسئولیت:

1)مسئولیت اخلاقی:

مسئولیت اخلاقی به معنی احساس گناه است و جنبه شخصی دارد. مثل دروغ گفتن، تهمت زدن، دشنام دادن و …

2) مسئولیت قانونی:

مسئولیتی است که به موجب قانون هر جامعه ای معین گردیده و وقتی معنی می یابد که خسارتی یا زیانی متوجه فرد یا جامعه گردیده باشد. مسئولیت قانونی به دو دسته مدنی و کیفری قابل تقسیم می باشد.

تعریف مسئولیت مدنی: هرگاه بر اثر کردار و رفتار فرد یا افرادی به دیگر فرد یا افراد جامعه خسارتی وارد آید، مسئولیت مدنی تحقق میابد.

مسئولیت مدنی به 3 دسته عمده تقسیم میشود:

1) حرفه ای: عبارت است از مسئولیتی که برای صاحبان حرفه به موجب قانون در مقابل کسانیکه در رابطه با حرفه آنان دچار خسارت می گردند بوجود می آید.

2) عمومی: مسئولیتی که بر اثر خسارت جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث در اثر فعالیت روزمره فرد یا افراد ایجاد می گردد و به موجب قانون عامل زیان مسئول شناخته می شود را مسئولیت عمومی می نامند.

3) قراردادی: درصورتیکه یک طرف قرارداد به علت تخلف از شرایط مندرج در قرارداد یعنی عدم انجام تعهدات خود یا انجام تعهد به طور ناقص باعث زیان طرف دیگر شود مسئولیت قراردادی تحقق می یابد.

بیمه بر حسب موضوع به سه رشته تقسیم گردیده است:

1- اموال
2- اشخاص
3- مسئولیت مدنی

بیمه های مسئولیت مدنی چیست؟

این نوع از بیمه نامه ها به طور مستقیم در تنظیم روابط اجتماعی افراد جامعه، شناخت افراد از حقوق و مسئولیت های یکدیگر و تامین امنیت حرفه ای مشاغل و فعالیت ها تاثیرگذار است. مطابق قانون مسئولیت مدنی ایران، کلیه افراد جامعه اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در قبال زیان و صدمات وارده به دیگران مسئول می باشند و نسبت به جبران آن باید اقدام نمایند. کلیه اشخاص جامعه در هر جایگاهی می توانند با تهیه این نوع از بیمه نامه ها نسبت به مدیریت ریسک های بالقوه ای که در زندگی با آن مواجه هستیم اقدام نمایند.
اگر بخواهیم بیمه مسئولیت را در یک جمله معرفی کنیم باید این نکته را بیان کرد که این بیمه، تعهد بیمه‌گزار در برابر دیگران است. مطابق آن بیمه‌گزاران می‌توانند مسئولیت خود را در قبال دیگران بیمه کنند.
بیمه های مسئولیت، یکی از رشته های اصلی بیمه است و در کنار بیمه های اموال و اشخاص قرار دارد. بر این اساس، موضوع این بیمه نامه، جبران زیان وارد به اشخاص ثالث در هر دو بخش خسارت های مالی و غرامت های بدنی ناشی از فعل یا ترک فعل غیرعمد افراد، بنگاه ها و سازمان ها است.

خصلت تعهد به نفع دیگران (اشخاص ثالث) ویژگی بارز بیمه نامه مسئولیت مدنی است.

لزوم خرید بیمه مسئولیت

هر فرد به فراخور نقش اجتماعی خود و فعالیت‌هایی که انجام‌ می‌دهد ممکن است به سایر افراد صدمه جانی یا مالی وارد کند؛ همانطور که می‌دانید فرد در برابر این آسیب وارد شده «مسئول» است؛ و باید خسارت وارد شده را جبران نماید. گاهی ممکن است زیان‌های وارد شده به افراد ثالث بسیار سنگین و پرهزینه و حتی گاهی جبران ناپذیر باشد.
بر اساس قانون مدنی ایران، هر شخصی که در نتیجه فعالیت روزمره خود باعث ایجاد خسارت به اشخاص دیگر گردد، مسئول جبران آن خواهد بود. موضوع بیمه مسئولیت مدنی نیز تامین و جبران خسارت هایی است که بر اثر تقصیر، خطا و یا فعالیت مخاطره‌آمیز بیمه‌گزار متوجه دیگران گردد. به عبارت دیگر در بيمه مسئوليت مدنى، موضوع بيمه شامل تأمين و جبران خسارتهايی است كه در اثر حوادث ناشى از فعل افراد و بنگاهها و سازمانها متوجه ديگران مى شود.
بیمه مسئولیت مدنی قراردادی است که به موجب آن بیمه‌گر (شرکت بیمه) در ازای دریافت حق بیمه مقرر از بیمه‌گزار، متعهد است که در صورت تحقق خطر موضوع بیمه، زیان وارد به اشـخاص ثالث (در واقع اگر بیمــه نباشــد به بیمه‌گزار تحمیل می‌شود) را جبران کند.
بنابراين با توجه به توضيحات بالا در هر زمينه‌اى كه فعاليت مى كنيد داشتن بيمه مسئوليت برای شما الزامى است، براى اينكه شاید مسئول خسارت يا آسيبى كه به ديگران و اموالشان وارد شده است شناخته شويد. اين بيمه نامه از شما و كسب و كارتان در مقابل هرگونه ادعاى خسارت ناشى از حوادث غيرعمدى كه باعث آسيب به افراد و اموال آنها می شود، حمايت مى كند.

مزایای بیمه مسئولیت:

١- حمایت از فعالان و بنگاه های اقتصادی
٢- جبران سریع خسارات زیاندیدگان
٣- تامین آرامش و امنیت حرفه ای

انواع بیمه نامه های مسئولیت

انواع بیمه های متنوع مسئولیت در ایجاد نظم اجتماعی، تأمین حرفه ای و مشاغل و فعالیت ها، جبران زیان های مالی و جانی وارد بر اشخاص ثالث و از همه مهم تر در حل مسالمت آمیز اختلافات افراد بدون مراجعه و طرح دعاوی در محاکم قضایی نقش اساسی را ایفا نماید.

به صورت کلی مى توان بیمه های مسئوليت را به پنج گروه زیر تقسیم بندی نمود:

١- بیمه مسئوليت مدنی كارفرما در برابر كاركنان

٢- بیمه مسئوليت مدنى عمومى

٣- بیمه مسئوليت مدنى حرفه اى

٤- بيمه مسئوليت مدنی قراردادى

٥- بيمه مسئوليت مدنى توليدكنندگان و فروشندگان كالا و خدمات

1) بيمه مسئوليت كارفرما در برابر كاركنان

قانون کار، کارفرما را در قبال حوادث و اتفاقاتی که از عدم رعایت مقررات فنی و حفاظت کار و بهداشت باعث خسارت بدنی و جانی به کارکنان شود مسئول شناخته و وی را ملزم به جبران خسارات جانی بوجود آمده می‌نماید. بیمه مسئولیت کارفرما در برابر کارکنان برای جبران خسارات چنین مسئولیتی طراحی و ارائه شده است.
در بیمه مسئولیت کارفرما، مسئولیت مدنی کارفرمایان ناشی از حوادثی که به موجب قصور و اهمال آنان به کارکنان تحت امر وارد آید و کارفرما مسئول جبران آن شناخته شود تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرد. بدین معنی که چنانچه در جریان انجام کار در محل کار، در اثر حادثه، خسارت بدنی به کارکنان شاغل بیمه گزار وارد آید و مسئولیت بیمه گزار در این ارتباط توسط بیمه گر محرز گردد خسارت وارده جبران خواهد شد. منظور از جبران خسارت بدنی پرداخت هزینه های پزشکی و غرامت نقص عضو و فوت کارکنان می باشد. انواع بیمه های مسئولیت کارفرما در برابر کارکنان عبارت است از:

• بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در برابر کارکنان ساختمانی
• بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در برابر کارکنان پروژه های عمرانی
• بیمه مسئولیت مدنی در برابر کارکنان واحدهای تولیدی، خدماتی، بازرگانی

چه کسانی نیاز به تهیه بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان دارند؟

با توجه به دسته بندی این بیمه نامه، تمامی کارفرمایان حقیقی و حقوقی با هرگونه فعالیت و عملیاتی اعم از خدماتی، بازرگانی، تولیدی، تعمیراتی، ساختمانی، عمرانی، ساخت و ساز مسکونی، تجاری و … می‌توانند بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان را تهیه نمایند و از پوشش های آن بهرمند گردند.

2) بیمه مسئولیت مدنی عمومی

این بیمه خسارت های بدنی و مالی که در اجرای فعالیت بیمه گزار به اشخاص ثالث وارد می شود و ناشی از مسئولیت مدنی بیمه گزار باشد را تحت پوشش قرار می دهد؛ مانند:

• بیمه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی
• بیمه مسئولیت مدنی ناشی از آتش سوزی، انفجار و ترکیدگی لوله آب
• بیمه مسئولیت مدنی شهرداری ها در قبال شهروندان
• بیمه مسئولیت مدنی جامع
• بیمه مسئولیت مدنی ناشی از نصب و نگهداری تابلوهای تبلیغاتی
• بیمه مسئولیت مدنی پیمانکاران پروژه های عمرانی در قبال اشخاص ثالث
• بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران پارکینگ های عمومی و خصوصی
• بیمه نامه مسئولیت مدیر/هیأت مدیره مجتمع های مسکونی یا اداری در قبال ساکنین، مراجعین و اشخاص ثالث
• بیمه مسئولیت مدنی ناشی از نصب و نگهداری آسانسور در قبال استفاده کنندگان

3) بیمه مسئوليت مدنى حرفه اى

این بیمه مسئولیت مدنی اشخاص حقیقی و حقوقی را که ناشی از فعالیت حرفه ای آنان در قبال خدمات گیرندگان است، تحت پوشش قرار می دهد مانند:

• بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان، پیراپزشکان و پرستاران
• بیمه مسئولیت مدنی مدیران و مسئولان فنی کلینک ها، درمانگاه ها و بیمارستان ها
• بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین طراح، ناظر و محاسب
• بیمه مسئولیت حرفه ای سردفتران اسناد رسمی
• بیمه مسئولیت حرفه ای وکلای دادگستری در قبال موکلین

انواع حرفه و مسئولیت ها در بيمه مسئوليت حرفه‌ای:

بیمه نامه مسئولیت حرفه ای، مسئولیت مهندسان طراح، محاسب و ناظر ساختمان، مدیران مجموعه ورزشی در قبال مراجعه کنندگان، بیمارستان ها و کلینیک‌ها و درمانگاه‌ها، پزشکان و پیراپزشکان، مدیران استخر و ناجيان غریق در قبال شناگران، مدیران شهربازی‌ها و مکان های تفریحی، مدیران و مربیان مهد‌کودک‌ها در قبال کودکان، مدیران آموزشگاه‌ها در قبال دانشجویان و مراجعه کنندگان، شرکت‌های نصاب سیستم گازسوز، بنگاه‌های مسافرتی (تورهای سیاحتی و زیارتی)، شرکت های نصب و نگهداری آسانسور، بالابر برقی، هتل داران، مدیران واحدهای اقامتی، ‌تعمیرگاه های مجاز خودرو در قبال مالکین اتومبیل، دلالان رسمی بیمه، سینماداران، رستوران ها، بازرسان فنی، مسئولان اردوهای دانش آموزی و دانشجويی و داروخانه ها را تحت پوشش قرار می دهد.

4) بیمه مسئولیت قراردادی

به طور معمول، دوطرف یک قرارداد می کوشند تعهدهای خود را به بهترین شکل انجام دهند، اما گاهی وقوع حوادث غیرقابل پیش بینی موجب زیان مالی یک طرف قرارداد می گردد. این بیمه خسارت های مالی ناشی از مسئولیت قراردادی بیمه گذار در قبال طرف دیگر قرارداد را تحت پوشش قرار می دهد. این نوع بیمه برای انواع قراردادهای حمل و نقل داخلی و بین المللی در قبال گیرنده کالا از جمله قراردادهای زیر قابل ارائه است:

• بیمه مسئولیت مدنی شرکت های حمل و نقل جاده ای (داخلی)
• بیمه مسولیت مدنی شرکت های حمل و نقل بین المللی جاده ای
• بیمه مسئولیت مدنی شرکت های حمل و نقل بین المللی
• بیمه مسئولیت مدنی شرکت های حمل و نقل بین المللی کالا از طریق هوایی (داخلی و خارجی)
• بیمه مسئولیت مستأجر در برابر موجر
• بیمه مسئولیت پیمانکاران در برابر صاحبکاران مطابق مفاد قرارداد منعقده

5) بیمه مسئولیت مدنی تولید کنندگان و فروشندگان کالا و خدمات و تضمین کیفیت کالا و خدمات

این بیمه خسارت های مالی و یا بدنی ناشی از نقص کالای تولیدی و فروخته شده (دارای استاندارد) به مصرف کننده و اشخاص ثالث را که ناشی از مسئولیت مدنی بیمه گزار باشد، تحت پوشش قرار می دهد.
این نوع بیمه در دو بخش از (خدمات گارانتی) و بیمه (مسئولیت تبعی ناشی از محصول) عرضه می شود و انواع آن عبارتند از:

• بیمه مسئولیت تولیدکنندگان عایق های رطوبتی
• بیمه مسئولیت تولیدکنندگان جرثقیل های سقفی
• بیمه مسئولیت تولیدکنندگان لوله های آبرسانی و شبکه آبیاری و ...
• بیمه مسئولیت تولیدکنندگان قطعات مورد استفاده در خودرو مانند سیلندر، صفحه کلاج و ...
• بیمه مسئولیت تولیدکنندگان کپسول های آتش نشانی
• بیمه مسئولیت تولیدکنندگان دستگاه های فیزیوتراپی

کلوزهای بیمه مسئولیت

کلوزها در بیمه‌نامه‌های مسئولیت، پوشش‌های اضافی این بیمه‌نامه می‌باشند که بیمه گذار در زمان خرید بیمه مسئولیت می‌تواند برای داشتن بیمه‌نامه کامل، کلوزها را به بیمه نامه خود اضافه نماید. انتخاب کلوز درست و مناسب در بیمه‌های مسئولیت یکی از مهمترین گزینه‌ها در خرید انواع بیمه مسئولیت می‌باشد. داشتن کلوزهای مناسب معمولا در زمان خسارت بسیار ارزشمند می‌باشد و می‌تواند کمک شایانی به کارفرما به عنوان بیمه گزار نماید.

سایر بیمه ها