بیمه نامه حوادث

بیمه نامه حوادث

مقدمه:

اگرچه پيشرفت دانش و فن‌آوري باعث پيشگيري از بروز برخي حوادث ناگوار شده است، اما هنوز سلامتي و حيات انسان‌ها در معرض خطرات و حوادث اجتناب ناپذير بسياري قرار دارد كه گاه منجر به زيان‌هاي غير قابل جبراني مي‌گردد. پس از حادثه معمولا هزينه‌هايي را متقبل مي‌شويد كه قبلا هرگز به آنها فكر نكرده بوديد. بيمه حوادث سرمايه مناسبي را جهت بهبود شرايط خانواده‌هاي حادثه ديده تامين مي‌نمايد.
هر لحظه خطرات بي‌شماري جان و مال انسان را تهديد مي‌كند. شما مي‌توانيد با بخش كوچكي از درآمد خود، هزينه‌هاي سنگين وقوع حوادث غير مترقبه را جبران كنيد. بيمه حوادث پشتوانه‌اي محكم و آرامش خاطري براي روزهاي سخت زندگي است.

انواع بيمه‌هاي حوادث

افراد جامعه در زندگی روزمره در مقابل خطرها و حوادث اجتناب پذیری قرار دارند که جان و سلامتی آنها را به مخاطره می اندازد و جبران آن گاهی از حد تحمل و توان فرد و یا خانواده خارج بوده و روال معمول زندگی را با مشکل مواجه می سازد.
در دنیای توسعه یافته امروز، امکانات و راه حل های مناسبی برای برخورداری از تأمین های مناسب و داشتن پشتوانه قوی و لازم مالی برای این قبیل حوادث و اتفاقات پیش بینی نشده و در حال اجراء است. از جمله این موارد بیمه حوادث می باشد که بر اساس آن بیمه گر متعهد می گردد در مقابل دریافت حق بیمه مقرر، زیانهای ناشی از حوادث را تحت پوشش قرار داده و بر اساس سرمایه تعهد شده هزینه های مربوط را جبران نماید.
بیمه حوادث در گروه بیمه های اشخاص قرار دارد. موضوع بیمه حوادث تأمین سرمایه بیمه در صورت فوت، نقص عضو و از کار افتادگی دایم (‌کلی یا جزئی)‌ شخص بیمه شده بر اثر حوادث و پرداخت غرامت از کارافتادگی موقت بر اثر حادثه و جبران هزینه پزشکی و درمان در صورت جرح و صدمه ناشی از حوادث است. بنابراین در بیمه حوادث چهار ریسک می‌تواند مورد تأمین قرار گیرد که دو ریسک آن (‌فوت و نقص عضو و از کار افتادگی دائم)‌ ریسک اصلی بیمه نامه و دو ریسک دیگر (جرح و از کار افتادگی موقت)‌ ریسک‌های تبعی یا فرعی به شمار می روند. در بیمه حوادث سرمایه بیمه مربوط به فوت و نقص عضو یا از کار افتادگی دائم به طور مقطوع تعیین می شود و در صورت تحقق خطر یا وقوع حادثه مشمول بیمه،‌ سرمایه مذکور قابل پرداخت است. تعهد بیمه گر برای جبران هزینه‌های پزشکی و جراحی و بیمارستانی حداکثر تا میزان مندرج در بیمه نامه صادر شده است. بیمه حوادث به طور اصولی برای تأمین دو ریسک اصلی صادر می شود و تعهد جبران هزینه‌های پزشکی و غرامت بیکاری بر اثر حادثه، پیرو قبول دو ریسک اصلی مذکور یا یکی از آنهاست.
بيمه حوادث به دو صورت انفرادي و گروهي ارائه مي‌شود. حادثه موضوع اين بيمه‌نامه، عبارت است از هر واقعه ناگهاني ناشي از يك عامل خارجي كه بدون قصد و اراده شخص بروز كرده و منجر به جرح، نقص عضو، از كار افتادگي و يا فوت وي شود.
منظور از نقص عضو یا از کار افتادگی دائم (کلی و جزئی) قطع ،تغییر شکل و یا از دست دادن توانایی انجام کار عضوی از اعضای بدن است که به علت حادثه تحت پوشش بیمه نامه به وجود آید و حداکثر تا دو سال بعد از وقوع حادثه بروز نموده و وضعیت دائم و قطعی داشته باشد.

این نوع بیمه اکثرا به صورت پوشش خطرهای ناشی از حوادث در تمام اوقات و ۲۴ ساعت شبانه روز و در هر مکان در طول مدت قرارداد می باشد و تمام خطرهای شغلی، حرفه ای، ورزشی، تحصیلی، ماموریت، مسافرت و … را در بر می‌گیرد.

برخی از مهمترین حوادث تحت پوشش بیمه نامه حوادث:

غرق شدن، مسمومیت، تأثیر گاز، بخار و یا موارد خورنده مانند اسید، ابتلا به هاری، کزاز و سیاه زخم، گزیدگی، دفاع مشروع بیمه شده، اقدام به نجات اشخاص و اموال از خطر و حادثه، سوانح رانندگی، برق گرفتگی، سوختگی، سقوط از ارتفاع و حمله حیوانات.

بیمه نامه حوادث انفرادی:

در صورتی که بیمه شده در طول مدت بیمه نامه بر اثر حادثه فوت نماید و یا دچار نقص عضو و یا از کارافتادگی دائم کلی و جزئی بر اثر حادثه گردد و یا متحمل پرداخت هزینه درمان ناشی از وقوع حادثه شود، در صورت فوت سرمایه بیمه منتخب به ذینفع و یا وراث قانونی وی و در صورت از کارافتادگی دائم کلی بر اثر حادثه کل سرمایه مندرج در بیمه نامه را به شخص بیمه شده و در صورت از کارافتادگی دائم جزئی براثر حادثه درصدی از مبلغ سرمایه به شخص بیمه شده پرداخت می گردد. مبنای تعیین نرخ این رشته بیمه ای طبقه شغلی بیمه شده است.
در بیمه نامه حوادث انفرادی مشاغل به پنج طبقه تقسیم می شود و برای هر طبقه نرخهای معینی برای محاسبه حق بیمه در نظر گرفته شده است. این نرخها برای هزینه های فوت و نقص عضو و از کارافتادگی و نیز هزینه های بستری و .. متفاوت است.
در صورتیکه بیمه شده ای علاوه بر فعالیتهای عادی حرفه ای خویش بطور متناوب و یا مستمر به اموری چون شکار،‌ سوارکاری، قایقرانی، غواصی و ... که خطر آنها بیشتر است مبادرت نماید با اعمال نرخ‌های اضافی برای هر کدام می توان آنرا نیز تحت پوشش قرار داد.

بیمه نامه حوادث گروهی:

بیمه‌های حوادث گروهی برای گروه‌های بیش از ده نفر صادر می‌شود در این بیمه نامه نیز طبقات شغلی وجود دارد با این تفاوت که کلیه مشاغل در قالب دو گروه طبقه بندی شده‌اند. بر اساس شمار بیمه شدگان نیز تخفیفاتی از ۵ تا ۲۵ درصد اعمال می‌گردد.
کلیه شرکت ها، سازمان ها، ارگان ها و نهادهای دولتی و خصوصی که دارای شماره ثبت می باشند می توانند کارکنان و کارگران خود را در قبال خطر فوت، نقص عضو و یا ازکارافتادگی دائم کلی و جزئی و هزینه های پزشکی ناشی از حوادث (کاری و یا خارج از محیط کار) را تحت پوشش قرار داده و در صورت از کارافتادگی بیمه شده و یا فوت وی با پرداخت سرمایه بیمه توسط شرکت های بیمه تضمین مناسبی برای بیمه شده و یا بازماندگان او ایجاد نمایند.

سایر بیمه ها