مشتریان ما

مشتریان مجموعه 6680

ارزشمندترین دارایی هر سازمانی، مشتریان آن سازمان هستند...
بی شک یکی از مهم ترین ارکان بقای یک مجموعه، مشتریان وفادار آن می باشد. ما همواره کوشیده ایم، خدماتی حرفه ای و صادقانه به مشتریان خود ارائه کنیم و این افتخار را داشته‌ایم که نه به عنوان مجری، بلکه به عنوان شریک و همراه در کنار مشتریان ارزشمندمان باشیم.

موارد زیر برخی از مشتریان مجموعه ۶۶۸۰ هستند که از خدمات بیمه ای ما استفاده کرده اند:
PDE
شرکت پست بین المللی PDE
AFACO
شرکت آفاکو
Iran Europe
آموزشگاه زبان انگلیسی ایران اروپا
Zest
تشک زست (Zest Mattress)
Sahar
نان سحر