مراکز پرداخت خسارت خودرو

مراکز پرداخت خسارت خودرو در تهران

مرکز تخصصی خودرو:


خیابان سهروردی شمالی – خ خرمشهر (آپادانا) – بین خیابان عشقیار و صابونچی – پلاک ۹۷

۸۸۷۶۶۹۳۴ – ۸۸۷۳۳۶۷۰ – ۸۸۷۳۳۶۷۲

شعبه نمونه:


کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج (شهید لشگری) – نبش خیابان بیست و یکم – پلاک ۲۲۳

۴۴۵۴۳۳۰۱-۸

مراکز پرداخت خسارت سیار

شرکت سامان نگار ایرانیان:


خیابان بهشتی – خیابان پاکستان – کوچه حکیمی – پلاک ۹۷

۰۲۱-۸۴۳۲۵

http://snilossadjuster.com

موسسه محک خسارت نوین اندیش:


خیابان بهشتی – خیابان پاکستان – کوچه ساوجی نیا – پلاک ۹ – واحد ۳

۰۲۱-۴۵۸۲۴

www.mahakkhesarat.ir