سالنامه آماری بیمه مرکزی

سالنامه آماری بیمه مرکزی

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای وظیفه قانونی خود هر ساله اطلاعات لازم را از فعالیت کلیه موسسات بیمه جمع آوری و به منظور رفع نیاز سیاست گذاران، برنامه ریزان، پژوهشگران و فعالان صنعت بیمه منتشر می نماید. این سالنامه به عنوان تنها مرجع معتبر رسمی و حاوی اطلاعات کاملی از صنعت بیمه محسوب می شود که مجموعه ای از اطلاعات، جداول آماری، نمودارها و آمار توصیفی-تحلیلی در زمینه عملکرد صنعت بیمه کشور را دربردارد.