بیمه نامه شخص ثالث

بیمه بدنه
۲۴ اسفند, ۱۳۹۷

تعریف:

بیمه نامه شخص ثالث بیمه نامه ای حمایتی است که در این زمینه از هر دو طرف حادثه حمایت میشود. این بیمه نامه مطابق سیر تکاملی زیر را تا به امروز طی کرده است فلذا كلیه دارندگان وسايل نقلیه موضوع اين قانون اعم از اينكه اشخاص حقیقي يا حقوقي باشند مكلفند وسايل نقلیه خود را در قبال خسارت بدني و مالي كه در اثر حوادث وسايل نقلیه مذكور به اشخاص ثالث وارد مي شود حداقل به مقدار مندرج در ماده ) ۸( اين قانون نزد شركت بیمه اي كه مجوز فعالیت در اين رشته را از بیمه مركزي داشته باشد، بیمه كنند.:

قانون ابتدایی: این قانون در سال ۱۳۴۷ تدوین و تا سال ۱۳۸۷ قابل اجرا بود.

قانون آزمایشی: این قانون در سال ۱۳۸۷ در بیش از ۳۰ ماده برای مدت ۵ سال مورد تصویب قرار گرفت که تا سال ۱۳۹۵ مورد اجرا قرار گرفت.

قانون فعلی: این قانون تصویب شده سال ۹۵ میباشد که تکمیل شده قانون قبلی (۱۳۸۷) میباشد و شامل بیش از ۶۰ ماده میباشد که در حال حاضر درحال اجرا در کشورمان است.

اصطلاحات بکار برده شده در این قانون:

الف)  خسارت بدني: هر نوع ديه يا ارش ناشي از هر نوع صدمه به بدن مانند شكستگي ، نقص و ازكارافتادگي عضو اعم از جزئي يا كلي  موقت يا دائم، ديه فوت و هزينه معالجه با رعايت ماده ) ۳۵ ( اين قانون به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع اين قانون.

ب)  خسارت مالي: زيانهايي كه به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع اين قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.

پ)  حوادث: هرگونه سانحه ناشي از وسايل نقلیه موضوع بند )ث( اين ماده و محمولات آنها از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگوني، آتش سوزي و يا انفجار يا هر نوع سانحه ناشي از وسايل نقلیه بر اثر حوادث غیرمترقبه

ت)  شخص ثالث: هر شخصي است كه به سبب حوادث موضوع اين قانون دچار خسارت بدني و يا مالي شود به استثناي راننده مسبب حادثه

ث)  وسیله نقلیه: وسايل نقلیه موتوري زمیني و ريلي شهري و بین شهري و واگن متصل يا غیرمتصل به آن و يدك و كفي )تريلر( متصل به آنها

ج)  صندوق: صندوق تأمین خسارت هاي بدني

چ)  بیمه مركزي: بیمه مركزي جمهوري اسلامي ايران

ح)  راهنمايي و رانندگي: پلیس راهنمايي و رانندگي نیروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران

پوشش های بیمه نامه شخص ثالث:

پوشش های بیمه شخص ثالث به دو دسته پوشش مالی و جانی تقسیم می شود که پوشش جانی این بیمه شامل غرامت فوت، نقص عضو و هزینه های درمانی افراد آسیب دیده در حوادث رانندگی است و در پوشش مالی آن خسارت های مالی وارد شده به خودرو یا اموال افراد زیان دیده (به جز راننده مقصر) جبران می شود.

سقف پرداخت هزینه ها در پوشش جانی بر اساس مبلغ دیه در ماه حرام تعیین می گردد. سقف پوشش مالی نیز در شرکت های مختلف بیمه متفاوت است اما حداقل پوشش مالی تعیین شده توسط بیمه مرکزی در سال ۹۸، ۹ میلیون تومان می باشد.

مبلغ دیه: مبلغ دیه در ماه های عادی و حرام متفاوت میباشد و این مبلغ در سال ۱۳۹۸ در ماه های عادی برابر ۲۷۰ میلیون تومان و در ماه های حرام برابر ۳۶۰ میلیون تومان میباشد.

بیمه نامه شخص ثالث هزینه درمان آسیب دیده را بطور مستقیم پرداخت نمیکند و شخص آسیب دیده میبایست با مراجعه به بیمارستان های مورد تایید وزارت بهداشت روند درمانی خود را بصورت رایگان انجام دهد.

هزینه های درمانی راننده مقصر حادثه از محل بیمه راننده مقصر حادثه پرداخت خواهد گشت

تخفیفات:

مطابق ماده ۶  بیمه نامه های شخص ثالث از تاريخ انتقال مالكیت وسیله نقلیه، كلیه حقوق و تعهدات ناشي از قرارداد بیمه موضوع اين قانون به انتقال گیرنده منتقل مي شود و انتقال گیرنده تا پايان مدت قرارداد بیمه، بیمه گذار محسوب مي شود.

تبصره: كلیه تخفیفاتي كه به واسطه “نداشتن حوادث منجر به خسارت ” در قرارداد بیمه موضوع اين قانون اعمال شده باشد، متعلق به انتقال دهنده است. انتقال دهنده مي تواند تخفیفات مذكور را به وسیله نقلیه ديگر از همان نوع، كه متعلق به او يا متعلق به همسر، والدين يا اولاد بلاواسطه وي باشد، منتقل كند. آيین نامه اجرائي اين تبصره به پیشنهاد بیمه مركزي و تأيید شوراي عالي بیمه به تصويب هیأت وزيران مي رسد.

قانون جدید تخفیفات:

پیشتر کلیه تخفیفات بیمه گذار با اولین حادثه از بین میرفت اما در حال حاضر تخفیفات بصورت پلکانی مطابق جدول ذیل مورد تعدیل قرار میگیرد.

نرخ حق بیمه شخص ثالث:

نرخ بیمه نامه شخص ثالث بر اساس ۸ پارامتر زیر بررسی و تعیین میگردد:

حق بیمه پایه:

حق بیمه پایه شخص ثالث هر ساله توسط بیمه مرکزی تعیین گشته و به شرکت های بیمه ابلاغ می گردد. نرخ بیمه شخص ثالث سال ۹۸ که انتهای سال گذشته اعلام شد، نسبت به سال گذشته (سال ۹۷) افزایش قیمت ۱۵ درصدی داشته است که دلیل اصلی این افزایش قیمت را می توان افزایش نرخ دیه سال ۹۸ دانست.

در جدول زیر نرخ بیمه شخص ثالث ۹۸ در وسایل نقلیه مختلف و بر اساس تعداد سیلندر آن نشان داده شده است.

کاربری خودرو:

نوع کاربری خودرو یکی از عوامل مهم و تاثیر گذار بر میزان ریسک موجود و در نهایت قیمت حق بیمه شخص ثالث است. مثلا خودروهای آموزش رانندگی یا تاکسی ها، نسبت به خودروهای شخصی در معرض خطرات و حوادث رانندگی بیشتری هستند و باید حق بیمه شخص ثالث بیشتری را پرداخت کنند. کاربری هایی که باعث افزایش حق بیمه شخص ثالث می شوند شامل:

  • کاربری صنعتی
  • آمبولانس
  • آتش نشانی
  • تاکسی درون شهری و برون شهری
  • بارکش و …

مدت اعتبار درخواستی:

منظور از مدت اعتبار درخواستی در این بیمه نامه میزان زمان اعتبار بیمه نامه میباشد، همانطور که میدانید بیمه نامه شخص ثالث قابلیت صدور از چند روز تا یکسال را دارا میباشد. فلذا از جهت گرانتر بودن نرخ های روزشمار در روند صدور بیمه نامه، صدور بیمه نامه های سالانه مورد پیشنهاد قرار میگیرد.

سال ساخت خودرو:

یکی از عوامل تاثیر گذار بر میزان ریسک حوادث، فرسودگی خودرو ها میباشد از این رو با توجه به افزایش ریسک خودروهای کهنه، در تمام شرکت های بیمه نرخی به عنوان ضریب کهنگی در نظر گرفته می شود. این نرخ معمولا برای خودروهایی با عمر بیش از ۱۵ سال محاسبه شده و به ازای هر سال ۲ درصد به مبلغ بیمه نامه اضافه می گردد. حداکثر این ضریب برای ده سال کهنگی و معادل ۲۰ درصد خواهد بود.

میزان پوشش:

با توجه به بالارفتن قیمت در لوازم خودرو در بیشتر مواقع تعهدات حداقلی برای پوشش بیمه نامه ها مورد کفایت واقع نمیگردد، به همین جهت خریداران بیمه نامه شخص ثالث ترجیح میدهند که این بیمه را با سقف تعهدات بیشتری خریداری کنند که در اینصورت ملزم به پرداخت نرخ حق بیمه بیشتری میشوند.

جریمه دیرکرد:

جریمه دیرکرد یکی از پارامتر های تعیین نرخ حق بیمه شخص ثالث میباشد که به صورت روزشمار مورد محاسبه قرار میگیرد.

حداکثر میزان جریمه دیرکرد قابل دریافت توسط شرکت بیمه مطابق قانون به میزان ۳۶۵ روز (یکسال) میباشد.