دسته‌بندی نشده

۲۰ تیر, ۱۳۹۸

یازده مانع بنیادین بر سر راه شکوفائی صنعت بیمه از مرثیه نیروی انسانی تا نظام سندیکایی و وظایف بر زمین مانده / سید مهدی احمدی

حدوداً یک سوم از شرکت‌های بیمه موجود از نظر حجم پرتفویی کمتر از دو هزار میلیارد ریال دارند و احتمالاً این شرکت‌ها در دایره قانون اعداد […]
۲۰ تیر, ۱۳۹۸

تعالیم سیاستهای دامپینگ و سهم جامعه بیمه گذاران / علیرضا زراعی

جلوگیری از ایجاد انحصار در بازار بیمه و مبارزه با موارد مختل کننده بازار رقابتی در بازار کاملا انحصاری پرتفوهای دولتی و خصولتی در مقابل بخش […]
۲۰ تیر, ۱۳۹۸

نظارت مالی یا نظام تعرفه ی ، کدام تحول مورد تائید ناظر قانونی است / علیرضا زراعی

تیرماه سال ۸۶ که فرمان ده ماده ی طرح تحول صنعت بیمه با راهبری تنها شرکت بیمه دولتی در صدر اخبار قرارگرفت کورسوی امیدی برای تکاپویی […]
۲۰ تیر, ۱۳۹۸

آیا توقیف کشتی‌ها بیمه می‌شود؟

نفتکش «گریس یک» که نفت ایران را حمل می‌کرد، در روزهای گذشته توسط انگلیس و در تنگه جبل الطارق توقیف شده ولی هنوز مشخص نیست که […]
۲۵ اسفند, ۱۳۹۷

بيمه البرز تعطيلات نوروز آماده خدمت رساني به هموطنان است.

تمامي شعب شركت بيمه‌البرز در مراكز استان ها و شعبه تخصصي پرداخت خسارت خودرو و مجتمع تخصصي اشخاص( واحد درمان) در استان تهران در روزهاي تعطيل […]
۲۵ اسفند, ۱۳۹۷

بيمه البرز تعطيلات نوروز آماده خدمت رساني به هموطنان است.

تمامي شعب شركت بيمه‌البرز در مراكز استان ها و شعبه تخصصي پرداخت خسارت خودرو و مجتمع تخصصي اشخاص( واحد درمان) در استان تهران در روزهاي تعطيل […]
۲۵ اسفند, ۱۳۹۷

بيمه البرز تعطيلات نوروز آماده خدمت رساني به هموطنان است.

تمامي شعب شركت بيمه‌البرز در مراكز استان ها و شعبه تخصصي پرداخت خسارت خودرو و مجتمع تخصصي اشخاص( واحد درمان) در استان تهران در روزهاي تعطيل […]
۲۵ اسفند, ۱۳۹۷

بيمه البرز تعطيلات نوروز آماده خدمت رساني به هموطنان است.

تمامي شعب شركت بيمه‌البرز در مراكز استان ها و شعبه تخصصي پرداخت خسارت خودرو و مجتمع تخصصي اشخاص( واحد درمان) در استان تهران در روزهاي تعطيل […]
۱۲ اسفند, ۱۳۹۷

بيمه البرز تعطيلات نوروز آماده خدمت رساني به هموطنان است.

تمامي شعب شركت بيمه‌البرز در مراكز استان ها و شعبه تخصصي پرداخت خسارت خودرو و مجتمع تخصصي اشخاص( واحد درمان) در استان تهران در روزهاي تعطيل […]