انواع بیمه ها


 • بیمه نامه شخص ثالث

  تعریف: بیمه نامه شخص ثالث بیمه نامه ای حمایتی است که در این زمینه از هر دو طرف حادثه حمایت میشود. این بیمه نامه مطابق سیر […]
 • بیمه بدنه

  تعریف: پوششي اختیاري است كه وسايل نقلیه موتوري زمیني را در مقابل خطرات معیني پوشش میدهد. در بیمه هاي بدنه بیمه گزار در مقابل پرداخت مبلغي […]
 • بیمه مسئولیت

  تعریف مسئولیت: مسئولیت از نظر حقوقی به استناد ماده ۳۲۸ قانون مدنی ایران اینگونه تعریف میشود “هر کس مالی از غیر را تلف نماید ضامن آن […]
 • بیمه نامه آتش سوزی

  مقدمه: هر انسانی با توجه به شغل و موقعیت خود، می‌تواند دارای مال و اموال و دارایی‌های مختلفی باشد. منزل، محل کار، پول و سرمایه در […]
 • بیمه های باربری

  تعریف: بیمه حمل و نقل کالا بیمه اي است که بموجب آن بیمه گر در مقابل حق بیمه اي که از بیمه گذار دریافت میکند متعهد […]