صدور مجوز برای استارتاپ‌های بیمه‌ای آغاز شد// سهم ۴۵۰۰ میلیارد تومانی از بازار بیمه به استارتاپ‌‎ها می رسد